top of page

Industry

Industry-specific solutions

Manufacturing

Distribution

Retail

Services

Epicor มีโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งได้ตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่าพันแห่งทั่วโลก และได้พัฒนาไปไกลกว่าโปรแกรม ERP แบบดั้งเดิม เช่น การทำงานของ financial management, product management, customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM) และอีกมากมาย

Click the icons to learn more about each industry!

Anchor 10

EPICOR ERP

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

Challenges

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศฐานการผลิตสินค้าส่งออกไปทั่วโลก เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำและคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน แต่ในปัจจุบันเกิดการแข่งขันภายในภูมิภาค ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับกลยุทธ์เพื่อครองส่วนแบ่งการตลาด นอกจากการแข่งขันจากภายนอกแล้ว ปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญคือประสิทธิภาพการทำงานภายในขององค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาการผลิต ทำให้การผลิตในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น

 

Solutions

โซลูชั่นที่ครบครันของ Epicor ทำให้โรงงานสามารถวางแผน กำหนดเวลา ดำเนินการ และเฝ้าตรวจตรากระบวนการธุรกิจได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าผลิตเสร็จ ด้วยการทำงานที่เต็มรูปแบบ ผู้ผลิตจะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้สูงสุด

• การบินและอาวุธยุทโธปกรณ์

• ยานยนต์

• อิเล็คโทรนิกส์

• อาหารและเครื่องดื่ม

• เครื่องจักรอุตสาหกรรม

• เครื่องมือแพทย์

• การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

• เภสัชกรรม

• ยางและพลาสติก

Anchor 11

EPICOR ERP

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

Challenges

ในโลกดิจิตอล เมื่อผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าจึงเปลี่ยนไปด้วย ผู้บริโภคต้องการตัวเลือกสินค้าที่หลากหลาย คุณภาพที่มากขึ้น และ lead time ที่สั้นลง ดังนั้นการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งขึ้น หากสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่ติดขัด จะเป็นความสำเร็จในการเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจได้ทั้งหมด

 

Solutions

การทำงานของ Epicor มีเครื่องมือที่สามารถประเมินความต้องการ ประกอบสินค้า และจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ และในเวลาที่ต้องการ โซลูชั่นที่สร้างสรรค์มาเพื่อธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้ามาพร้อมกับโมดูลจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง การขายและคำสั่งซื้อ และการจัดการคลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมๆกัน

 

• อะไหล่รถยนต์

• อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

• เครื่องปรับอากาศ

• อุปกรณ์การแพทย์

• เภสัชกรรม

Anchor 12

EPICOR ERP

สำหรับธุรกิจการบริการ

Challenges

ในงานบริการนั้น คุณภาพ การตอบสนอง และความถูกต้อง เป็นกุญแจสำคัญที่ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจการบริการ เช่น สถาบันการเงิน โรงแรม สวนสนุก จะต้องจัดการและพัฒนาการทำงานในทุกด้าน

 

Solutions

โซลูชั่นของ Epicor มีเครื่องมือการทำงานที่ยืดหยุ่นสูง ในการปรับปรุงกระบวนการการบริการ เพิ่มการทำกำไร และสร้างความเติบโต แม้ในสถานการณ์ที่ความต้องการของลูกค้าสูงขึ้น การทำงานของ Epicor เอื้อต่อการพัฒนาการบริการ เช่น ในแง่ของการจัดการการใช้ทรัพยากร เวลาและค่าใช้จ่าย

• สถาบันการเงิน

• ธุรกิจร้านอาหาร

• อสังหาริมทรัพย์

• องค์กรไม่แสวงหากำไร

• การให้บริการวิชาชีพ

• กีฬาและบันเทิง

Anchor 13

EPICOR ERP

สำหรับธุรกิจค้าปลีก

Challenges

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านสินค้า ราคา การจัดแต่งร้าน และการบริการของพนักงาน ความซับซ้อนของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งช่องทางในการซื้อที่มีหลากหลาย การจัดการร้านและประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

 

Solutions

โซลูชั่น Retail Software Systems ของ Epicor ช่วยให้ร้านค้าปรับปรุงการมองเห็นทั้ง value chain มีการบูรณาการการทำงานของระบบ point-of-sale เข้ากับร้านค้าออนไลน์ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวางแผน จัดซื้อ สินค้าคงคลัง การตรวจสอบ และการเงิน ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างโซลูชั่นที่ Epicor สามารถช่วยให้คุณจัดการธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่บุคลากรและลูกค้า

• ร้านอุปกรณ์การเกษตร

• ร้านขายวัสดุก่อสร้าง

• ร้านขายอุปกรณ์แต่งบ้าน

• ร้านขายยา

• ร้านขายของเฉพาะอย่าง

bottom of page