top of page

About Us

MIB Company Limited

MIB Team

บริษัท เอ็มไอบี จำกัด ("MIB" อยู่ในกลุ่มบริษัท MI Group) เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์กว่า 28 ปี   ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 12  

 

1. ERP: 

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์และวางระบบให้กับ Software สำเร็จรูปจากอเมริกาที่มีชื่อว่า Epicor ERP โดยมุ่งเน้นการติดตั้งและการพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ซึ่ง Epicor ERP สามารถเชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันเป็นระบบที่ช่วยจัดการด้านการบริหาร ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การจัดซื้อ การขาย การผลิต งานโครงการ และบัญชีในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรเอง ทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สะดวกและลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งยังรองรับ Mobile เทคโนโลยี และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆภายนอกผ่าน ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน      

          นอกจากนั้นในปี  2019 ทางบริษัทได้นำ Epicor MES system (MATTEC)  เข้าสู่อุตสาหกรรมไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยปรับตัวเองให้สู่เข้าสู่ยุคอตุสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการทำงานของเครื่องจักรที่หลากหลาย

2. SI:

บริษัทเป็นตัวแทนในการให้บริการจัดหาอุปกรณ์,ออกแบบ,ให้คำปรึกษา,ติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในงบประมาณที่เหมาะสม    โดยใช้สินค้าจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำที่เหมาะสม  เช่น  Dell, HP, Huawei, Logitec,  VMware , CommVualt เป็นต้น

3. Marine System:

บริษัทเป็นเพียงไม่กี่บริษัทที่มีประสบการณ์ในการวางระบบติดตามเรือ  (AIS:AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM) ในประเทศไทยซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยความรู้ทางด้าน IT,  การสื่อสารทางวิทยุ, การก่อสร้าง  และอื่นๆ 

(AIS: เป็นระบบรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุย่าน VHF Maritime Band เพื่อใช้รับส่งข้อมูล จากเรือลำหนึ่งไปให้กับเรือหรือจากเรืออื่นๆ หรือสถานีชายฝั่ง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ)

4. Mobile Solution:

Mobile Device มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อุปกรณ์ Mobile มีมากกว่าจำนวนผู้ให้ PC    MIB รวมมือกับผู้ผลิต Mobile Phone อันต้นๆ ของโลกในการนำ Solution ที่เหมาะสมเพื่อการใช้งาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสนอแนวทางในการทำงานแบบใหม่ๆ  

 

บริษัท เอ็มไอบี จำกัด ดำเนินงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการให้บริการแบบมืออาชีพให้กับลูกค้า ภายใต้ปรัชญาที่ว่า   Made It Best   (ทำให้ดีที่สุด)    โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัท 30 ล้านบาท

bottom of page